polski | english

UPADEK - POSLIZGNIĘCIE

Sprawy odszkodowań z tytułu wypadków, które miały miejsce na terenie nieruchomości występują wtedy, gdy budynek nie został należycie utrzymany przez właściciela lub był w niebezpiecznej kondycji, co przyczyniło się do wypadku osób się tam znajdujących. Prywatni właściciele nieruchomości i właściciele budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza maja prawny obowiązek zapewnić bezpieczne warunki osobom tam przebywającym. Najpospolitsze wypadki, które umożliwiają starania się o odszkodowanie, maja miejsce wtedy gdy, powierzchnia podłogi jest nierówna, gdy są słabo oznakowane zmiany na elewacji, gdy jest śliska powierzchnia lub pęknięty chodnik, a także gdy winda jest nierówna i są zepsute schody.

Jest wiele rodzajów spraw wypadkowych, które występują na terenie nieruchomości. Najbardziej powszechne to poślizgniecie prowadzące do upadku i potknięcia z przewróceniem. W przypadku pośliźnięcia, poszkodowany zazwyczaj wywraca się na mokrej podłodze. Natomiast w przypadku potknięcia, ofiara potyka się na schodach, na gruzach, nierównej powierzchni i zostaje zraniona. Jeżeli właściciel posesji nie utrzymuje bezpieczeństwa na terenie budynku, gdzie znajdują się ludzie, to może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem prawnym stanów Nowy York i New Jersey.

Kodeks prawny wymaga od właścicieli sklepów, aby szybko czyścili rozlane wycieki. Budynki handlowe maja obowiązek naprawy uszkodzonych schodów i ogradzania ich gdy są zepsute. Centra handlowe, musza zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom. Właściciele budynków są prawnie zobligowani do tego, aby budynek i otaczająca go posesja były utrzymane w bezpiecznej kondycji. Jeżeli zostałeś poszkodowany w budynku lub na konstrukcji, które nie zapewniły ci bezpieczeństwa, to zasługujesz na właściwa rekompensatę z tytułu poniesionych szkód.

Grupa Prawnicza zajmuje się wszelkimi rodzajami spraw związanych z wypadkami na terenie nieruchomości, miedzy innymi sprawami przeciwko właścicielom budynków apartamentowych, hoteli, centrów handlowych i innych budynków biznesowych. Właściciele ci popełniają przestępstwo, gdy nie zapewniają klientom bezpieczeństwa na terenie swoich nieruchomości. Powszechnie znane są przypadki gdzie, poszkodowany został kilkakrotnie uszkodzony, zgwałcony a nawet zabity w wyniku nie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie posesji.

Bezpłatna konsultacja
Dzwoń: 718-383-0100

Formularz kontaktowy
pełny HTML   |   wersja mobilna